לוח גבס ורוד מעכב בערה

ליישום חלוקת מחיצות פנים באזורים בהם קיימת דרישה מוגדרת של עמידות באש

קטגוריה:
שילוח
עלויות השילוח הן בהתאם ליעד השילוח, עלויות השילוח ינתנו בשיחה עם נציגנו.